Fundacja Panaceum
STRONA GŁÓWNA  |  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  |  ZARZĄD FUNDACJI  |  GALERIA ZDJĘĆ  |  GALERIA FILMÓW  |  KONTAKT
Medal dr Jordana
Godni Naśladowania 2009
Medal Senatu RP
Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Godni Naśladowania 2012
Medal Pro Mazovia
Medal Stowarzyszenia Diabetyków
Statuetka Jesteś przyjacielem

Przydatne linki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Panaceum Koszelewie
Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka"
Portal NGO

 
Odwiedziło nas
łącznie: 370 osób, 
wczoraj: 64 osób, 
dzisiaj: 306 osób 

 
Dzisiaj jest
Wtorek
27 września 2022 r.

Godzina
  PRZEKAŻ 1% PODATKU

Jeśli chcesz wspomóc Fundację Panaceum:
Przekaż 1% swojego podatku

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (FUNDACJI PANACEUM).

  Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 1% podatku, będą przekazywały organizacjom pożytku publicznego urzędy skarbowe na wniosek podatnika. W tym celu należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

 Podatnik, aby przekazać 1% dla Fundacji Panaceum w zeznaniu podatkowym (PIT) powinien:

  • wpisać numer KRS organizacji: 0000227423

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2010 r., w tym również Fundacji Panaceum dostępny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. Można nas również znaleźć w portalu ngo.pl., w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do zbierania 1%. Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas Urząd Skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

  •  wpisać  ………. zł, tj. kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji Panaceum.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje Fundacja Panaceum  w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. KRS 000227423. Kwota ta nie może jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Zadeklarowaną kwotę można przekazać tylko jednej organizacji – nie można jej podzielić na kilka części dla kilku organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Panaceum (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128, 130 – PIT-28, poz. 307, 309 – PIT-36, poz. 107, 109 – PIT-36L, poz. 126, 128 – PIT-37, poz. 60, 62 – PIT-38).

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38).

  • złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% dla Fundacji Panaceum, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia - dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia - dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, może zapłacić podatek później (z odsetkami): ma na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).

 

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto Fundacji Panaceum przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

 

Wirtualny Spacer
Panorama 3x400
FUNDACJA PANACEUM W PŁOCKU
KRS 0000227423 | NIP 774-28-96-171 | REGON 140076902